สิงหาคม 11, 2020

ผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันอย่างไร

ผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันอย่างไร

เริ่มต้นด้วยยุคหินเก่า  มีการประดิษฐ์งานศิลปะโดยการวาดภาพบนฝาผนังถ้ำหรือเพิงหน้าผา สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพรวมของจิตรกรรมบนฝาผนังถ้ำ คนในยุคนั้นจะมีความอุตสาหะที่จะวาดสิ่งต่างๆ ออกมาเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมทั้งแสดงเรื่องจริงตามที่ตามองเห็น ด้วยความเชื่อมั่น โดยส่วนใหญ่จะวาดเกี่ยวกับการล่าสัตว์ ซึ่งผู้วาดสามารถจำลักษณะส่วนประกอบและองค์ประกอบของสัตว์ได้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้ง วิธีจับ ลีลาท่าทางต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ศิลปะอีกแบบหนึ่งในยุคนั้น คือ การปั้น โดยทำการขูด ขัดแต่ง เซาะ อาจนับได้ว่าเป็นงานทางประติมากรรม มีการตัดทอนทรง เน้นความเป็นธรรมชาติ ให้ไม่ยุ่งยากต่อการแสดงออกถึงกฎเกณฑ์ กติกาในสมัยนั้น เป็นที่สังเกตว่าประติมากรรมของผู้คนยุคนี้จะเป็นภาพคนซึ่งสตรี นอกจากนี้ยังย้ำบอกถึงรูปทรงทางเพศ 

ต่อมาในยุคหินกลาง เริ่มเมื่อราวๆ 10000 – 6000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แบบอย่างของงานศิลป์ไม่มีอะไรสะดุดตาเท่าไรนัก เพราะเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของยุคหินเก่า ซึ่งมนุษย์มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับสัตว์ ดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สู่ยุคหินใหม่ที่มนุษย์สามารถปรับปรุงจัดแจงธรรมชาติได้ โดยในยุคหินกลางบางทฤษฎีอาจจะถูกรวมเข้ากับยุคหินใหม่ หรือจัดให้เป็นจุดกำเนิดของยุคหินใหม่ 

ศิลปกรรมยุคหินกลางมีการศึกษาค้นพบ ผลงงานด้านจิตรกรรมตามผา โดยมีการวาดรูปเป็นคนกับสัตว์ วาดที่มีความสูงราวๆ 3 ฟุต โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องราวสำหรับเพื่อการดำรงชีพ แสดงออกมาเป็นรูปต่างๆ ที่มีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด พัฒนาการทางด้านงานศิลปะในยุคหินกลางนั้นอาจจะพบว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากจากยุคหินเก่า 

ยุคหินใหม่ ก่อนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ เริ่มขึ้นเมื่อราวๆ 4 พันปีก่อนกลายคริสต์ศักราช ศิลปกรรมยุคหินใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องถ้วยชาม เครื่องเพชรพลอย ซึ่งพบปรากฏอยู่ในดินแดนบริตานีของฝรั่งเศส กับไอร์แลนด์ของอังกฤษ ส่วนผลงานจิตรกรรมนั้นไม่เด่นเท่าไหร่ 

ผลงานศิลปกรรมที่ชื่อเสียงที่สุดของยุคหินใหม่นั้นก็คือ การนำหินขนาดใหญ่มาตั้งวาง ในแบบต่างๆ ทั้งแบบหินตั้ง กับ แบบโต๊ะหิน โดยมีการทำที่มีลักษณะแตกต่างกัน  หินตั้งเดี่ยว หินตั้งเป็นแกนยาว หินตั้งเป็นวงกลม จนกลายเป็นอนุสาวรีย์หิน ต่อมาในช่วง 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ยังพบว่าที่ถ้ำเรมเซีย ประเทศเสปน ยังเจอภาพลายเส้นสี เป็นภาพพรานสี่คนเต้นรำตามหัวหน้าใหญ่ในพิธีการเส้นไหว้ด้วย

แม้ว่าในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะไม่ได้มีสิ่อำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์ใดๆ เลยที่จะก่อให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะ แต่ผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็มีหนทาง วิถีทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้โดยที่ไม่รู้เลยว่า ผลงานเหล่านั้นจะมีคุณค่าต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ มากเท่านี้

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ดูบอลสด

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน