กันยายน 15, 2020

ประติมากรรมและงานศิลปะในยุคโรมัน 

ประติมากรรมและงานศิลปะในยุคโรมัน 

ปฏิมากรรมหรืองานศิลปะต่างๆบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองความเฟื่องฟูในยุคนั้นๆ อีกหนึ่งยุคสมัยของงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีก นั่นก็คือโรมัน เพราะมันจะมีงานศิลปะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอาณาจักรต่างๆที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นี่เองจะเป็นสาเหตุที่ในยุคโรมันนั้นมีการพัฒนางานค่อนข้างเยอะงานต่างๆดึงดูด ผู้คนต่างๆทั้งความเชื่อถือแม้จะเป็นการแสดงอำนาจทางลัดต่างๆก็ส่งออกไปสู่ผู้คนจากงานศิลปะงานศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด

และผู้คนสามารถตีความงามต่างๆเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าประติมากรรมของกรุงโรมัน ได้มีลักษณะหรือมี 2 ทิศทาง นั่นก็คือทิศทางที่ 1 เป็นแบบที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของกรีก และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นงานประติมากรรมที่ค่อนข้างเหมือนจริง เพื่อแสดงถึงความเคารพอำนาจต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานศิลปะต่างๆให้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการเรืองอำนาจของบุคคลหรือบรรพบุรุษต่างๆที่ถูกปั้น

โดย หน้ากากขี้ผึ้งที่แสดงถึงความชัดเจนรายละเอียดความปราณีตต่างๆ อย่างไรก็ตามปฏิมากรรมของยุคสมัยของโรมันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาที่แสดงออกถึงความเรื่องอำนาจและผลงานศิลปะของโรมันซึ่งมีความสำคัญและแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง

แนวคิดและความเชื่อต่างๆส่งผลต่องานศิลปะเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามรูปแบบของการทำงานหรือจุดประสงค์การทำงานมีไว้เพื่อตกแต่งสุสาน หรือการฝังศพ รวมทั้งยังมีพิธีต่างๆ แล้วจะมีการตกแต่งทั้งเสาวรีย์เพื่อเชิดชูกับผู้คนต่างๆรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้มีการพัฒนางานที่เพิ่มมากขึ้น

งานแกะสลักพื้นผิวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นผลึกหินอ่อนต่างๆ อนุสาวรีย์เสาจันทรา รวมทั้งยังมีในส่วนของพื้นที่ที่จัดแสดงงานต่างๆอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันเราเห็นงานโรมันค่อนข้างเยอะถูกจะแสดงออกมาและถูกพัฒนาเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเป็นจำนวนมาก เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านศิลปะหรือแม้แต่จะเป็น สถาปัตยกรรมต่างๆที่แสดงความสวยงามมีความสมบูรณ์ในต่างทางด้านศิลปะโรมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นงานศิลปะที่มีอิทธิพลค่อนข้างมาก

นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ปฏิมากรรมในยุคสมัยโรมันมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะเทียบทั้งความสมบูรณ์ของศิลปะแล้วโปรมันต้องยอมรับว่ามีความด้อยกว่ากรีกแต่อย่างไรก็ตามศิลปะคือสิ่งที่ไม่สามารถ ประเมินค่าได้เพราะศิลปะมีความเป็นอิสระและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆเหล่านี้ส่งผลงานศิลปะเช่นเดียวกันนี้

ปัจจุบันเราจึงได้เห็นว่านายกสมัยของโรมันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นงานอีกมากมายซึ่งเป็นการแสดงถึง อุดมคติถึงความเรียบง่ายหรือแม้แต่จะเป็นรายละเอียดของยุคต่างๆที่ส่งผลอย่างยิ่งกับศิลปะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แสดงรูปแบบอันเรื่องลือของยุคโรมันอดีต 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน