พฤศจิกายน 17, 2020

ศิลปะแนวจินตนิยมหรือแนวโรแมนติก

ศิลปะแนวจินตนิยมหรือแนวโรแมนติก

ศิลปะแนวจินตสนิยมหรือแนวโรแมนติกถือว่าเป็นศิลปะที่มีการเกิดขึ้นในยุคที่เป็นยุคศิลปะสมัยใหม่แล้ว และการสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี้นั้นถือว่าได้รับความนิยมอย่างบมากเช่นกัน เพราะโดยส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี้นั้นจะเป็นผลงานที่จะถูกถ่ายทอดมาจากความคิดสร้างสรรค์บวกกับสิ่งที่เป็นหรือเหตุการณ์ที่เคยได้เกิดขึ้นจริง

โดยผลงานในลักษระนี้นั้นจะเน้นการสร้างสรรคืไปในแนวที่มีความงามอย่างมาก ดดยการสร้สงสรรคืผู้สร้างสรรคืถือว่าจะต้องเป็นผุ้ที่ค่อนข้างมีฝีมือและเป็นคนที่คยผ่านหรือพบเจอเรื่องราวเหล่านี้มาด้วยตัวเอง เพราะถือว่าจะเป็นสิ่งที่เมื่อถ่ายทอดออกมาแล้วจะสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมนั้เข้าใจได้อย่างจริงจังมากขึ้น

โดยผลงานประเภทนี้นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงราวปลายศตวรรษที่18แล้ว แต่ถึงแม้จะเกิดขึ้นช้ากว่าศิลปะในประเภทอื่นๆ แต่ความนิยมจากผู้ชมและผู้สร้างสรรค์นั้นถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากด้วย เพราะก็ถือว่าเป็นศิลปะที่สวยงามและมีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเอง โดยศิลปะประเภทจินตนิยมหรือโรแมนตกนั้นจะสื่อถึงอารมณ์ในการสร้างสรรค์เป็นหลัก

อารมณ์นั้นหมายถึงหากผู้สร้างสรรคืต้องการวาดภาพใดภาพหนึ่งจึ้นมา ภาพวาดนั้นจะต้องบ่งบอกถึงอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดี แบบว่าเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าคนในภาพหรือเหตุการณ์ในภาพที่ผู้สร้างสรรค์นั้นสื่อออกมาคืออะไรนั่นเอง แต่ในบางครั้งก็อาจจะไม่ทราบทั้งหมดเนื่องจากผู้สร้างสรรคือาจจะใช้อารมณ์แฝงในการสร้างสรรค์ภาพก็ได้

การสื่อความหมายโดยการสร้างสรรค์ผลงานแนวธรรมชาติ บางครั้งผู้สร้างสรรค์นั้นอาจจะไม่ได้เจาะจงในเรื่องของหลักการและเหตุผลในการสร้างสรรค์มากนัก รูปภาพที่ออกมาจึงไม่ค่อนมีแบบแผนมากนักแล้วแต่ว่าการสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มาจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นเคยเจอมาทั้งหมดหรือว่าเป็นภาพจากจินตนาการผสมผสานด้วยนั่นเอง

และภาพว่าในประเภทนี้ จะเน้นเป็นการสร้างสรรค์โดยเน้นสีที่มีการตัดกัน และเป็นสีที่ค่อนข้างฉูดฉาดและมีความรุนแรง เป็นการแสดงถึงอารมณ์ของจิตรกรและผู้สร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้ภาวาดในผลงานประเภทนี้นั้น สวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยความหมายบางสิ่งบางอย่างบางครั้งก็ดูน่ากลัวและลึกลับดั่งสิ่งที่แสดงออกมานั้นคือบึ้งกันหัวใจจิตรกรนั่นเอง 

สำหรับในด้านดนตรีจินตนิยมหรอแนวโรแมนติกนั้น ก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีที่มีการแสดงออกทางอารมณ์เช่นเดียวกัน ทำให้การแสดงออกนั้นมีความรุนแรงและเป้นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะอารมณ์ศิลปินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดา และการสดงออกมานั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพียงการแสดงอารมณ์ที่ออกมาจากภายใต้ควมรู้สึกของตัวเองเท่านั้น

แต่ในสมัยนั้นยังมีการแสดงออกในเรื่องของชาตินิยมด้วย นักดนตรีที่มีการสร้างสรค์ผลงานและได้รับความนิยมในด้านดนตรีประเภทนี้ก็คือ เฟรเดริก ชอแปง เขาถือว่าเป็นนักคีตกวีแห่งยุคนั้นเลยทีเดียว

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าเว็บไหนดี 2020

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน