มกราคม 19, 2021

การวิวัฒนาการโดยอาศัยงานศิลปะในการเรียนรู้ 

การวิวัฒนาการโดยอาศัยงานศิลปะในการเรียนรู้ 

มนุษย์ในยุคหินมีการเรียนรู้รูปแบบในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือแม้แต่จะเป็นพันธุ์พืชต่างๆก็มีการจดบันทึกเพื่อให้ส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาตลอดเวลางานประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นพระพิมพ์ต่างๆก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเขียนรูปแบบก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคโบราณมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์หรือชนเผ่าโฮโมเซเปี้ยนนี้เป็นชนเผ่าที่มีการพัฒนาทางด้านสมองอยู่ตลอดเวลา มีการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์รอบตัวเข้ามาทำเป็นอาวุธหรือแม้แต่จะใช้ในงานเกษตรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการสร้างรูปแบบในการทำงานต่างๆเหล่านี้

มีการเรียนรู้รูปแบบในการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาหรือเอาตัวรอดที่ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตาม ในยุคหินต่างๆเหล่านี้มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอยู่กันเป็นกลุ่มหรือสังคมเล็กๆพวกคนต่างๆมีการใช้วัสดุทางธรรมชาติเข้ามาทำงานทั้งสิ้นนี่จะเป็นส่วนสำคัญที่มีความจำเป็นจะต้องส่งต่อองค์ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นการจดบันทึก

ว่าบริเวณโดยรอบมีสัตว์ชนิดใดบ้างหรือแม้แต่จะเป็นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างที่เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ในยุคนั้นนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์มีความหวาดกลัวธรรมชาติค่อนข้างเยอะจึงมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้

การพัฒนาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงมีการพัฒนาตลอดเวลาให้เป็นงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเป็นรูปวาดหรือแม้แต่การเขียน นักโบราณคดีมีการสันนิษฐานว่ามนุษย์มีความสามารถในการระบายสีบนฝ่ากำแพงตั้งแต่ยุคหินหรือ 30,000 ก่อนคริสต์ศักราช นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาความรู้ในการใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติรอบตัวเข้ามาทำงานศิลปะอย่างไรก็ตามแต่ยุคสมัยก็มีการพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการอยู่รอดคือการเรียนรู้อันตรายหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่งานศิลปะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีการพัฒนาตลอดเวลาการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงร่องรอยเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งสิ้นโดยเฉพาะในยุคดึกดำบรรพ์ที่มีความน่าสนใจค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องราวการอยู่อาศัยของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ การศึกษาต่างๆเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาความรู้หรือแม้แต่จะเป็นพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ละด้านของผู้คนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน