กันยายน 14, 2021

คนไทยมาจากไหนกันและคนเป็นมาเป็นอย่างไร?

คนไทยมาจากไหนกันและคนเป็นมาเป็นอย่างไร?

โดยอยุธยาที่เป็นเมืองหลวงนั้นก็เลยได้ตั้งบางกอกแห่งนี้ได้เป็นจุดที่พักเรือของชาวนานาประเทศผผู้คนต่างชาติต่างก็ได้หลั่งไหลเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าจนกลายมาเป็นชุมชนเมืองที่ใหญ่ขึ้นและได้ให้ตั้งชื่อเรียกว่าเมืองบางกอก

ซึ่งชื่อบางกอกเขาได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นชื่อที่ก่อนบางกอกจะได้มีการขุดคลองลัดเลาะกันเป็นสาขาเล็กๆในสมัยนั้นจะมีคลองสายหนึ่งชื่อว่าคลองมะกอกโดยทั้งสองข้างทางนี้ก็จะมีต้นมะกอกปลุกเรียงรายกันเลยส่วนคำว่าบางในภาษไทยก็มักจะใช้เรียกชุมชนที่ก่อสร้างอยู่ข้างๆริมน้ำ

นอกจากนี้แรกๆเลยที่แห่งนี้ก็อาจจะมีชื่อว่าบางมะกอก

แต่พอไปๆมมาๆเพื่อจะเรียกให้มันสะดวกปากมากขึ้นเสียงมันก็จะถูกกัดกร่อนแบบว่าบางมะกอกก็ได้กลายมาเป็นบางกอกต่อมาในสมัยของพระเจ้าสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อชุมชนเล็กๆอย่างบางกอกมีคนเข้ามาค้าขายมากขึ้นพระองค์ก็เลยยกเมืองนี้ให้กลายเป็นฐานะในทำเนียบหัวเมือง

เนื่องจากนี้ก็ยังได้มีชื่อเรียยกที่ได้เปลี่ยนไปอยู่หลายชื่อเลย

และก็ได้มาจบตรงที่กรุงธนบุรีในสมัยนั้นเขาจะมีชื่อสร้อยว่าธนบุรีสีมหาสมุทรสื่อได้ประมาณว่ากรุงธนบุรีอยู่ไกล้มหาสมุทรที่นี้ก็จะมาถึงเรื่องของผู้คนผู้เขียนหนังสือได้บอกว่าคนที่อยู่บางกอกนั้นไม่ได้มาจากชาติพันธุ์เดียวกันทั้งหมดถ้าจะใหแบ่งเป็นกลุ่มๆเราสามารถแบ่งในกว้างถึงสามกลุ่มเลยนั่นก็คือกลุ่มคนสยามกลุ่มคนพื้นเมืองดั่งเดิมแล้วกลุ่มคนต่างชาติต่างภาษา

ซึ่งในวิธีการแยกคนเขียนเขาก็จะเขียนแบบงงหน่อยในกลุ่มแรกที่เขาเรียกว่ากลุ่มไทยสยามผู้เขียนได้ให้นิยามว่าคือกลุ่มคนที่เป็นคนพื้นเมืองดั่งเดิมที่ได้มีการสืบสานตระกลูเข้าราชการจนมียศสูงส่งเป็นผู้ดีส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะเป็นนางไพรพลเมืองที่มาจากกรุงศรีอยุธยา

นอกจากนี้ก็ยังได้รวมไปถึงผู้ที่เคยถูกกวาดต้อนเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้มาสวามิภักดิ์เป็นชาวอยุธยาไปพอกรุงศรีอยุธยาได้ถูกตีแตกคนพวกนี้ก็กระจายเร่ร่อนและก็มาจบลงที่ชุมชนบางกอกหรือว่ากรุงธนบุรีในสมัยนั้นเอาง่ายๆก็คือกลุ่มคนอยุธยาเก่านั้นเอง

โดยตัวอย่างของคนในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นตระกลูจีนอย่างพระยาตากตระกลูบุญนาคที่เป็นตระกลูเปอร์เซียมุสลิมคนเหล่านี้ผู้เขียนได้ยกให้พวกเขาเป็นคนสยามในพระนครศรีอยุธยามาก่อนและคนในกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มคนพื้นเมืองดั่งเดิมในคนพื้นเมืองดั่งเดิมนั้นได้เขียนว่าคนในกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่าจะเรียกยตัวเองว่าอะไรแต่ก็เป็นกลุ่มคนที่มีร่องรอบทางวัฒนธรรมว่าเคยตั้งหลักเหล่งเอาไว้ที่นี้มาก่อนก่อนที่คนอยุธยาจะย้ายเข้ามาอีก

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน