Category: ศิลปะ

Category: ศิลปะ

AI และการเปลี่ยนวัฒนธรรมงานศิลปะมนุษย์

มนุษย์มีอะไรจะทำในการใช้ชีวิตมาเป็นระยะเวลานานแต่แล้วใน 10 ปีมานี้ AI ปัญญาประดิษฐ์ค่อนข้างมีบทบาทอย่างยิ่งสุนทรียภาพและการใช้ชีวิตของมนุษย์ จึงมีการเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามากลืนอารยธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต รวมถึงในส่วนที่มนุษย์มีการสร้างงานศิลปะต่างๆมากมายโดยการใช้เทคโนโลยี AI หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนารูปแบบในการทำงานต่างๆเพราะ AI ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ที่กลืนอารยธรรมศิลปะต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของมนุษย

อ่านต่อ »

ศิลปะในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยต่างๆ 

ศิลปะคือการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงออกเรื่องราวต่างๆอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในยุคปัจจุบันก็มีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลาจึงทำให้งานศิลปะต่างๆสามารถเผยแพร่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าลักษณะในการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพและส่งผลโดยตรงต่อการศิลปะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวจิตรกรเองหรือผู้รับสารเองก็ตาม ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอ

อ่านต่อ »

ยุคสมัยในการพัฒนารูปแบบงาน 

ยุคสมัยแต่ยุคสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่ต่างกันไปผู้คนในยุคสมัยมีลักษณะหรือรูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอผู้คนให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการติดต่อสื่อสารไนโตรเจนการพัฒนาการทำงานต่างๆก็ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันการพัฒนาการทำงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพโครงสร้างใหม่ๆ เลยแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ i

อ่านต่อ »

คอมพิวเตอร์และการเติบโตของงานศิลปะในยุคปัจจุบัน 

งานศิลปะต่างๆในปัจจุบันมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของระบบการแพร่กระจายหรือการขยายตัวของงานศิลปะต่างๆในยุคปัจจุบันศิลปินหรือกิจกรรมต่างๆมีการพัฒนาระบบในการนำเสนอผลงานที่เพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มทางหรือ Social Media ในยุคปัจจุบันที่มีการขยายตัวทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในปัจจุบันการเรียนรู้หรือแนวคิดต่างๆ ที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำให้มนุษย์สามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ถ

อ่านต่อ »

การวิวัฒนาการโดยอาศัยงานศิลปะในการเรียนรู้ 

มนุษย์ในยุคหินมีการเรียนรู้รูปแบบในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือแม้แต่จะเป็นพันธุ์พืชต่างๆก็มีการจดบันทึกเพื่อให้ส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาตลอดเวลางานประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นพระพิมพ์ต่างๆก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเขียนรูปแบบก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคโบราณมีการพัฒนาค่อนข้าง

อ่านต่อ »

การนำศิลปะมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อ 

งานศิลปะต่างๆแต่ยุคสมัยก็มีเอกลักษณ์หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไปเพราะยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลักษณะการทำงานหรือไม่เคยเป็นโครงสร้างการทำงานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยู่เสมอ ว่าจะเป็นงานในยุคหินหรือแม้แต่จะเป็นประติมากรรมในยุคกรีกโบราณหรือแม้แต่จะเป็นในยุคอียิปต์ต่างๆก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันไป การเรียนรู้ผลงานก็จะช่วยให้งานต่างๆเหล่านั้นมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการทำงานการปรับปรุงรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพที่เพิ

อ่านต่อ »

สอนลูกให้เก่งศิลปะ

ศิลปะเป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นและทุกคนนั้นจะต้องมีความเป็นศิลปะติดตัวไม่มากก็น้อย เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถจะต่อยอดและกระทำการอื่นๆได้อีกมากมายในอนาคตดังนั้นการสอนและการให้ลูกเรียนรู้ศิลปะตั้งแต่ในวัยเด็กนั้นจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองนั้นควรทำอย่างยิ่งและการสอนนั้นควรจะเป็นการสอนตามลำดับขั้นตอนและสอนอย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกนั้นสามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้ ถูกต้องตามหลักการและจะช่วยเพิ่มทักษะในด้านอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นการจะสอนให้ลูกนั้นเก่งศิลปะก็มีหลักการอยู่ไม่กี่ข้อ มาดูกันว่าหลักกา

อ่านต่อ »

ศิลปะไม่มีวันตาย

ศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงมีการอยู่เช่นนั้นและมีการพัฒนาต่อยอดจากศิลปะแบบเดิมๆให้เป็นศิลปะแบบใหม่ขึ้นมาอีกด้วย ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าสิลปะไม่มีวันตาย ซึ่งศิลปะเป็นศิลป์ที่สามารถไปต่อได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นด้วย สิลปะนั้นเริ่มมีตั้งตั้งแต่ในสมัยโบราณตั้งแต่โลกนั้นมีการกำเนิดมนุษย์ขึ้นมา เมื่อมนาย์มีความคิดความอ่านมากขึ้น การจินตนาการก็เป็นสิ่งที่ม่ควบคู่กับสิ่งเหล่านั้น ทำให้มนุษย์ในยุคโบราณนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นภาพวาด ภาพเขียนรวมถึงการปั้นรูปต่างๆขึ้นมาด้วย

อ่านต่อ »

ภาพวาดปาโบล ปิกัสโซ่

จิตรกรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก เขานั้นถือว่าได้เปลี่ยนแปลงโลกศิลปะไปอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนจากศิลปะที่เคยเป็นมาให้เป็นศิลปะในลักษณะทุนนิยมและทำให้ผุ่คนนั้นเข้าใจและเปิดใจให้กับศิลปะมากขึ้นเพราะการสร้างสรรค์ของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะต้องฟันฟ่ากับอุปสรรคมากมายในการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะอย่างที่บอกว่าผลงานของเขานั้นเป็นผลงานที่เปลี่ยนความคิดด้านศิลปะไปอย่างสิ้นเชิง เขานั้นมีชื่อว่า ปาโบล ปิกัสโซ เชื่อว่าชื่อนี้นั้นคุ้นหูทุกคนอย่างแน่นอน เพราะเขาถือว่าเป็นจิตรกรที่ยังคงได้

อ่านต่อ »

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน