การนำศิลป์มาใช้ในชีวิตประจำวัน การออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลป์และการออกแบบในยุคเก่าและยุคใหม่ และการผสมผสานทั้งสอง

ศิลปะ การออกแบบที่ทรงพลังและสวยงาม ประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีต จนถึงปัจจุบัน

รวบรวมภาพศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มีความสวยงามมาตั้งแต่อดีต จนถึงในปัจจุบัน ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงประวัติประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญๆต่างๆมากมาย

AI และการเปลี่ยนวัฒนธรรมงานศิลปะมนุษย์

มนุษย์มีอะไรจะทำในการใช้ชีวิตมาเป็นระยะเวลานานแต่แล้วใน 10 ปีมานี้ AI ปัญญาประดิษฐ์ค่อนข้างมีบทบาทอย่างยิ่งสุนทรียภาพและการใช้ชีวิตของมนุษย์ จึงมีการเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามากลืนอารยธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต รวมถึงในส่วนที่มนุษย์มีการสร้างงานศิลปะต่างๆมากมายโดยการใช้เทคโนโลยี AI หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนารูปแบบในการทำงานต่างๆเพราะ AI ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ที่กลืนอารยธรรมศิลปะต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของมนุษย์ ในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาระบบในยุคปัจจุบันนี้ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้งานของเซลล์ต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือไม่ใช่เป็นระบบในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น AI และสิ่งประดิษฐ์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้งานหรือไม่เช่นการใช้เพื่อคิดวิเคราะห์ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆมนุษย์คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและวิถีชีวิตต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบทบาทที่สำคัญที่ในกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

Read More »

ประติมากรรมและงานศิลปะในยุคโรมัน 

ปฏิมากรรมหรืองานศิลปะต่างๆบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองความเฟื่องฟูในยุคนั้นๆ อีกหนึ่งยุคสมัยของงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีก นั่นก็คือโรมัน เพราะมันจะมีงานศิลปะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอาณาจักรต่างๆที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นี่เองจะเป็นสาเหตุที่ในยุคโรมันนั้นมีการพัฒนางานค่อนข้างเยอะงานต่างๆดึงดูด ผู้คนต่างๆทั้งความเชื่อถือแม้จะเป็นการแสดงอำนาจทางลัดต่างๆก็ส่งออกไปสู่ผู้คนจากงานศิลปะงานศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด และผู้คนสามารถตีความงามต่างๆเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าประติมากรรมของกรุงโรมัน ได้มีลักษณะหรือมี 2 ทิศทาง นั่นก็คือทิศทางที่ 1 เป็นแบบที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของกรีก และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นงานประติมากรรมที่ค่อนข้างเหมือนจริง เพื่อแสดงถึงความเคารพอำนาจต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานศิลปะต่างๆให้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการเรืองอำนาจของบุคคลหรือบรรพบุรุษต่างๆที่ถูกปั้น โดย หน้ากากขี้ผึ้งที่แสดงถึงความชัดเจนรายละเอียดความปราณีตต่างๆ อย่างไรก็ตามปฏิมากรรมของยุคสมัยของโรมันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ เป็น

Read More »

ประเพณีการทำบุญร้อยวัน

ซึ่งการทำบุญร้อยวันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้กับคนที่เสียชีวิตเพราะว่าเป็นการที่เราทำบุญไปให้กับคนที่เสียชีวิตจะได้เป็นสะเบียนบุญให้กับคนที่ตายนั้นได้ไปและก็จะมีคนเข้ามาถามบ่อยว่าการที่เราทำบุญนั้นต้องทำยังไง  ต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน  การทำบุญนั้นเราต้องทำที่บ้านหรือว่าที่วัด  และเรานั้นจะต้องนับวันยังไงว่าครบร้อยวันการที่เรานับได้แล้วจำเป็นไหมว่าเราต้องเอาให้ครบพอดีหรือว่าเกินได้ไหมขาดได้ไหม  เพราะว่ามีคนที่เข้ามาถามบ่อยจนวันนี้เราเอาคำตอบมาให้ว่าเราต้องทำอย่างไงไปลองอ่านกัน              การที่เราจะทำบุญนั้นขึ้นอยู่ว่าเราต้องการที่จะสะดวกแบบไหนเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นการที่เราจะทำบุญเราจะมานิมนต์พระมาที่บ้านเพราะว่าคนตายนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วนั้นเขาจะเสียชีวิตที่ไหนก็ตามเขาจะต้องมาบ้านของเขานั่นเอง  แต่ว่าเดี่ยวนี้นั้นสามารถที่จะเอาแบบว่าความสะดวกกันเพราะว่าบางคนนั้นก็ไม่สะดวกที่บ้านต้องเก็บข้าวของอีก  ดังนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะต้องการทำที่ไหน  เอาที่เราสะดวก             เราจะนับยังไงว่าว่าครบร้อยวันของคนที่เสียชีวิตนั้นก็คือเรานั้นนับตั้งแต่วันที่เขานั้นเสียชีวิตเพราะว่าการที่เรานับตั

Read More »

การวิวัฒนาการโดยอาศัยงานศิลปะในการเรียนรู้ 

มนุษย์ในยุคหินมีการเรียนรู้รูปแบบในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือแม้แต่จะเป็นพันธุ์พืชต่างๆก็มีการจดบันทึกเพื่อให้ส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาตลอดเวลางานประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นพระพิมพ์ต่างๆก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเขียนรูปแบบก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคโบราณมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์หรือชนเผ่าโฮโมเซเปี้ยนนี้เป็นชนเผ่าที่มีการพัฒนาทางด้านสมองอยู่ตลอดเวลา มีการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์รอบตัวเข้ามาทำเป็นอาวุธหรือแม้แต่จะใช้ในงานเกษตรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการสร้างรูปแบบในการทำงานต่างๆเหล่านี้ มีการเรียนรู้รูปแบบในการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาหรือเอาตัวรอดที่ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตาม ในยุคหินต่างๆเหล่านี้มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอยู่กันเป็นกลุ่มหรือสังคมเล็กๆพวกคนต่างๆมีการใช้วัสดุทางธรรมชาต

Read More »

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.”

Pablo Picasso