การนำศิลป์มาใช้ในชีวิตประจำวัน การออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลป์และการออกแบบในยุคเก่าและยุคใหม่ และการผสมผสานทั้งสอง

ศิลปะ การออกแบบที่ทรงพลังและสวยงาม ประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีต จนถึงปัจจุบัน

รวบรวมภาพศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มีความสวยงามมาตั้งแต่อดีต จนถึงในปัจจุบัน ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงประวัติประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญๆต่างๆมากมาย

วิถีชีวิตชนบทและเมืองที่เปลี่ยนไป

วิถีชีวิตชนบทและเมืองที่เปลี่ยนไป นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ชาวบ้านทั้งชายและหญิงมากกว่า 4 ใน 5 ได้ละทิ้งชุมชนบ้านเกิดของตนเพื่อไปทำงานในเขตเมืองเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ในขณะที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้จำนวนมากทำงานในงานก่อสร้างหรืองานบริการที่ไม่มีทักษะ แต่จำนวนที่เพิ่มขึ้นกลับพบว่างานที่ต้องใช้ทักษะสูง ผลสืบเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในเมืองที่มีทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน ในขณะที่หลายคนในชนชั้นแรงงานยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนในชนบทที่พวกเขามา แต่อีกหลายคนมองว่าตัวเองเป็นคนเมืองเป็นหลักมากกว่าเป็นคนในชนบท ชีวิตในเมืองได้เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมชนบทด้วย โครงการของรัฐบาลในทศวรรษที่ 1970 และ 80 นำไฟฟ้ามาสู่หมู่บ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้มากขึ้น การมาถึงของโทรทัศน์และวัฒนธรรมในเมืองที่นำเสนอ ได้ดึงดูดผู้ชมในชนบทให้ออกห่างจากรูปแบบความบันเทิงท้องถิ่นแบบเก่า เช่น อุปรากรประจำภูมิภาค แม้กระทั่งโอเปร่าในชนบทของภาคตะวันออกเ

Read More »

การยึดอำนาจรัฐประหารของสหภาพโวเวียต

ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกลุ่มผู้ก่อการแสดงอาการกังวลและขาดความมั่นใจในการยึดอำนาจ ดังนั้นในช่วงบ่ายของวันที่ 19 สิงหาคม ทั้งนี้ได้ใช้อาคารรัฐสภาประกาสเรียกร้องให้ประชาชนรวมถึงต่อต้านการยึดอำนาจซึ่งเป้นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญ เขายังแสดงความกล้าหารด้วยการปีนขึ้นไปบนรถถังที่จอดหน้ารัฐสมภาโซเวียตประนาณการยึดอำนาจและเรียกร้องให้ประชาชนปะงานทั่วประเทศเพื่อคัดค้านการยึดอำนาจในครั้งนี้กระแสการต่อต้านการยึดอาจขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วตั้งแต่ฝั่งตะวันออกสุดที่เกาะแห่งหนึ่งไปจนถึงเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกสุดใกล้พรมแดนฟินแลนด์ อำนาจรัฐประหารของสหภาพโวเวียต ประเทศตะวันตกต่ออต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกด้วยการประกาสระงับการติดต่อทางการทูตกับสหภาพโซเวียตจนกว่ารัฐบาลและผู้นำที่ชอบทำจะได้รับการรื้อฟื้นกลับสู่ตำแหน่งอีกครั้งนึงและความช่วยเหลือต่างๆที่ให้แก่สหภาพโซเวียตจะถูกระงับไว้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเยลซินได้ใช้โทรศัพท์สายด่วนติดต่อกับประธานาธิบดีบูทแห่งสหรัฐอเมริกาให้สนับสนุนกระบวนการต่อต้านรัฐประหารในโซเวียตที่ประสบความสำเร็จประธานาธิบดีบูทได้ออกแถลงประนาณการปฏิว

Read More »

คนไทยรู้จักเทพเจ้าไซอิ๋วได้อย่างไร 

          หากจะกล่าวถึงเทพเจ้าไซอิ๋ว  เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะถึงแม้ว่าเทพเจ้าไซอิ๋วจะเป็นเทพเจ้าของคนจีนแต่ในประเทศไทยก็ยังมีรูปปั้นของเทพเจ้าไซอิ๋วอยู่บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ของภาคใต้    สำหรับ เทพเจ้าไซอิ๋ว นั้นเป็นเทพเจ้าของคนจีนที่ให้ความเคารพนับถือ โดยเทพเจ้าไซอิ๋วนั้นเป็นที่เคารพนับถือมากในหมู่ของคนจีนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน             เทพเจ้าไซอิ๋วในประเทศจีนนั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนจีนทางตอนใต้นั้นต่างให้ความเคารพนับถือลิงเนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าลิงนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดและเมื่อลิงมีอายุยาวนานเกิน 1000 ปีขึ้นไปก็จะสามารถมีตบะแก่กล้าและสามารถกลายร่างเป็นคนได้ซึ่งลิงที่มีอายุมากกว่า 1000 ปีจะเป็นลิงที่มีอภินิหารเก่งกล้าสามารถด้วยความเชื่อนี้เองที่ทำให้คนจีนทางตอนใต้นั้นให้ความเคารพนับถือลิงจนเกิดเป็นที่มาของเทพเจ้าไซอิ๋วนั่นเอง                    และประเทศไทยก็รู้จักเทพเจ้าไซอิ๋วได้จากการที่คนจีนที่เป็นพ่อค้ามีการล่องเรือใบนำสินค้ามาขายโดยเข้ามาผ่านทางท้องทะเลซึ่งมาขึ้นฝั่งในจังหวัดทาง

Read More »

ยุคหินเก่า (Paleolithic Periode หรือ Old Stone Age)

ยุคหินเก่าหรือ Paleolithic Period เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานนับหลายพันปีก่อนคริสตกาล แบ่งออกเป็นสามส่วนย่อยคือ Lower Paleolithic (ยุคหินเก่าต่ำ) Middle Paleolithic (ยุคหินเก่ากลาง) และ Upper Paleolithic (ยุคหินเก่าสูง) โดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและเครื่องมือที่ใช้ในช่วงเวลานั้น นี่คืออธิบายเกี่ยวกับแต่ละยุค   Lower Paleolithic (ยุคหินเก่าต่ำ)  ระยะเวลา ประมาณ 2.5 ล้าน – 300,000 ปีก่อนคริสตกาล  ลักษณะเด่น มนุษย์กลุ่มพฤติกรรมล่าสัตว์ การใช้เครื่องมือหินเบาเพื่อการล่าและการทำเครื่องมือพื้นฐาน ตัวอย่างเครื่องมือ ของและมีดหิน ตีนกา ไอ้กรองหิน Middle Paleolithic (ยุคหินเก่ากลาง) ระยะเวลา ประมาณ 300,000 – 30,000 ปีก่อนคริสตกาล ลักษณะเด่น การพัฒนาเครื่องมือหินที่ดีขึ้น การล่าสัตว์ และการใช้คลื่นประดิษฐ์ ตัวอย่างเครื่องมือ มีดหินทราย ลูกกรุงหิน จุดหลอดกระป๋อง Upper Paleolithic (ยุคหินเก่าสูง) ระยะเวลา ประมาณ 30,000 – 10,000 ปีก่อนคริสตกาล  ลักษณะเด่น การพัฒนาศิลปะ การล่าสัตว์ และสังคมที่มีระบบความสามารถทางวัฒนธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือ มีดหินทรา

Read More »

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.”

Pablo Picasso