มิถุนายน 20, 2023

การปกครองสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์

การปกครองสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์

      ซึ่งในปีคริสต์ศักราช1980 ได้เป็นช่วงยุคทองของชาวรัฐเนื่องขจากพระจ้าวลาดิเมียร์มหาราชได้เดินทางเจริญสัมพันธไมตรีกับจักรวรรดิอื่นมากมาย

โดยเฉพาะจักรวรรดิไบแซนไทน์เนื่องเจ้าพระองค์ได้ไปตกหลุมรักน้องของพระจักรพรรดิบราซิลที่2แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์เข้า

จึงจัดการสู่ขอและพิธีอภิเษกสมรสทันทีทั้งที่มีเมียอยู่แล้วถึง7คนซึ่งในตอนนั้นชาวรัฐทั้งหมดยังไม่มีสาสนาแต่จักรวรรดิไบแซนไทน์จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์กันเป็นส่วนใหญ่พระเจ้าวลาดิเมียร์มหาราชจึงเอาใจเมียคนใหม่ด้วยการสั่งให้ประชาชนทุกคนเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์กันทั้งประเทศแล้วสั่งให้สร้างโบสถ์วิหารโรงเรียนและวัดต่าง

ซึ่งได้เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวรัฐเพศชายเริ่มเข้าถึงการศึกษามากขึ้นจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1015พระเจ้าวลาดิเมียร์มหาราชก็สิ้นพระชนม์ลงลูกชายของพระองค์จึงเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อทันทีโดยพระเจ้ายาโรซ่าราฟได้เขียนกฎหมายฉบับแรกด้วยภาษาของตนรวมถึงได้มีการขยายอาณาจักรตามแนวทะเลบอลติกเรื่อยลงไปจนถึงแถบทะเลดำซึ่งก็จะมียูเครนและเบลารุสด้วยที่ถูกยึดไปได้

แต่หลังจากที่พระเจ้ายาโรซ่าราฟได้สิ้นพระชนม์ลงประเทศต่างๆที่เคยยึดมาได้ก็แตกแยกออกไปมีเอกราชเป็นของตัวเองจักรวรรดิรัฐจึงอ่อนลงมากจึงทำให้ในปีคริสต์ศักราช1237 ก็ถูกชาวมองโกหรือที่ชาวรัฐเรียกกันว่าตาต้าบุกเข้าตีจักรวรรดิรัฐอย่างย่องยับจนเข้าปีที่1240

ชาวรัฐก็พ่ายแพ้ให้แก่ตาต้าอย่างไม่เหลือชิ้นดีและต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของตาต้าเป็นเวลากว่า240ปี แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจึงถึงปีคริสต์ศักราช1380โอรสของพระเจ้าอิวันที่สองแห่งเมืองมองโกอาณาจักรก็ได้ทำการขับไล่พวกตาต้าและปลดปล่อยชาวรัฐให้เป็นอิสระได้สำเร็จทำให้จักรวรรดิรัฐตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรMuscovyแท้อีกทั้งยังมีการทำสงครามบุกยึดเมืองพื้นที่โดยรอบจนจัรกวรรดิรัฐมีอาณาเขตที่ขยายใหญ่ขึ้น

การปกครองสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์ จนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1547 พระเจ้าองค์ใหม่ก็ได้ขึ้นครองราชย์พระองค์ได้จัดตั้งอาณาจักรซาขึ้นและได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าซาเองแรกของรัสเซียมีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเคียฟมาที่กรุงมอคโกและยังเดินหน้าขยายอาณาจักรอย่างไม่หยุด

แต่หลังจากที่พระเจ้าซาอิวัลที่สี่สิ้นพระชนม์ลงกรุงมอสโกก็เกิดการจลาจลขึ้นเนื่องจากมีการแย้งอำนาจระหว่างราชวงศ์ยูริกับราชวงศ์โรมานอฟโดยบทสรุปสุดท้ายก็คือราชวงศ์โรมานอฟได้ขึ้นมาปกครองประเทศในปีคริสต์ศักราช1613ทำให้คนรัสเซียได้สัมผัสความเจริญอย่างมากมาย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    สล็อตยูฟ่าเว็บตรง

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน