มีนาคม 4, 2024

ยุคหินเก่า (Paleolithic Periode หรือ Old Stone Age)

ยุคหินเก่า (Paleolithic Periode หรือ Old Stone Age)

ยุคหินเก่าหรือ Paleolithic Period เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานนับหลายพันปีก่อนคริสตกาล แบ่งออกเป็นสามส่วนย่อยคือ Lower Paleolithic (ยุคหินเก่าต่ำ) Middle Paleolithic (ยุคหินเก่ากลาง) และ Upper Paleolithic (ยุคหินเก่าสูง) โดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและเครื่องมือที่ใช้ในช่วงเวลานั้น นี่คืออธิบายเกี่ยวกับแต่ละยุค

 

 1. Lower Paleolithic (ยุคหินเก่าต่ำ)
 •  ระยะเวลา ประมาณ 2.5 ล้าน – 300,000 ปีก่อนคริสตกาล
 •  ลักษณะเด่น มนุษย์กลุ่มพฤติกรรมล่าสัตว์ การใช้เครื่องมือหินเบาเพื่อการล่าและการทำเครื่องมือพื้นฐาน
 • ตัวอย่างเครื่องมือ ของและมีดหิน ตีนกา ไอ้กรองหิน
 1. Middle Paleolithic (ยุคหินเก่ากลาง)
 • ระยะเวลา ประมาณ 300,000 – 30,000 ปีก่อนคริสตกาล
 • ลักษณะเด่น การพัฒนาเครื่องมือหินที่ดีขึ้น การล่าสัตว์ และการใช้คลื่นประดิษฐ์
 • ตัวอย่างเครื่องมือ มีดหินทราย ลูกกรุงหิน จุดหลอดกระป๋อง
 1. Upper Paleolithic (ยุคหินเก่าสูง)
 • ระยะเวลา ประมาณ 30,000 – 10,000 ปีก่อนคริสตกาล
 •  ลักษณะเด่น การพัฒนาศิลปะ การล่าสัตว์ และสังคมที่มีระบบความสามารถทางวัฒนธรรมมากขึ้น
 • ตัวอย่างเครื่องมือ มีดหินทรายที่ประณีต ลูกกรุงหินทรายที่สลักสลบ

ในยุคนี้ มนุษย์ร่วมมือกันในการล่าสัตว์ ใช้เครื่องมือหินในการทำสิ่งต่างๆและเริ่มมีการเจรจาแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกลุ่ม การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมเช่นการสร้างศิลปะ การทำของทำลาย และการสร้างตัวบ่งชี้ทางสังคมก็เริ่มขึ้นในยุคนี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับยุคหินเก่า (Paleolithic Period) หรือ Old Stone Age คุณควรรู้ถึงบางประการต่อไปนี้

1.วัฒนธรรม การพัฒนาของมนุษย์ในยุคหินเก่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาทางวัฒนธรรม เช่น การล่าสัตว์ การใช้เครื่องมือ การสร้างศิลปะ และการทำของทำลาย

2.เครื่องมือ การใช้เครื่องมือหินเก่าเป็นที่เริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องมือ การสร้างมีดหินและวัตถุมีดอื่นๆ เป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการล่า การประมวลผลอาหาร และการทำงานอื่น ๆ

3.การล่าและเก็บเกี่ยว มนุษย์ในยุคนี้มีวิถีชีวิตที่ต่อเนื่องกับการล่าสัตว์และการเก็บเกี่ยวสมบูรณ์

4.การสร้างศิลปะ ในยุคหินเก่าสูง มีการพัฒนาศิลปะที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การสีสร้าง การประดิษฐ์อุปกรณ์ และศิลปะถ้วยดินเผา

5.การเจรจาแลกเปลี่ยน การมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกลุ่มมนุษย์เริ่มเกิดขึ้น ทำให้เกิดสังคมที่มีระบบความสามารถทางวัฒนธรรมมากขึ้น

6.ความแตกต่างของยุคหินเก่า แต่ละระยะของยุคหินเก่ามีลักษณะและเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การพัฒนาเครื่องมือ และการสร้างศิลปะ

7.ความเปรียบเทียบกับยุคอื่น ๆ เปรียบเทียบยุคหินเก่ากับยุคที่มีต่อมา เช่น ยุคหินกลาง (Mesolithic) และยุคหินใหม่ (Neolithic) เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น

การศึกษาเกี่ยวกับยุคหินเก่าจะช่วยให้คุณเข้าใจมิตรภาพและวิวัฒนาการของมนุษย์ในช่วงเวลานั้น ๆ และทำให้คุณเห็นภาพรวมของการดำเนินชีวิตและประสิทธิภาพทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคที่เป็นที่กล่าวถึง

 

สนับสนุนเนื้อหานี้โดย    sagame

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน