กุมภาพันธ์ 16, 2024

ประวัติ วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติ วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี 

สำหรับ ประวัติความเป็นมาของวัดสิงห์นั้นมีการบันทึกในพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาเอาไว้โดยว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลยทีเดียว

โดยว่ากันว่าวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวมอญที่ได้อพยพย้ายมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเอาไว้เคารพสักการะซึ่งตามที่มีการบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารนั้นระบุว่าวัดสิงห์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงประมาณปีพ.ศ 222 ถึง 2210

ซึ่งในช่วงเวลานั้นเจาะตรงกับช่วงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นจึงไม่สามารถที่จะระบุช่วงเวลาที่แน่นอนได้

นอกจากวัดจะมีความเก่าแก่อายุหลายร้อยปีแล้วแม้แต่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถนั้นก็มีความเก่าแก่ไม่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นรับประทานในพระอุโบสถซึ่งเป็นลูกปั้นที่สร้างมาจากปูนปั้นและนำทองมาปิดโดยมีการสร้างเป็นรูปของหลวงพ่อโตปางมารวิชัย

นี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปีกว่าอีก 3 องค์โดยว่ากันว่าพระพุทธรูป 3 องค์นี้เป็นพุทธรูปสมัยพระอู่ทองซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือแม้แต่วัดเองก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

สำหรับวัดสิงห์แห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสามโคกซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือวัดสิงห์แห่งนี้เป็นอย่างมาก

เพราะเป็นวัดที่อยู่คู่กับบ้านสามโคกมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วและที่สำคัญวัดแห่งนี้นั้นยังเปิดให้บรรดานักศึกษาหรือผู้ที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้เนื่องจากว่าภายในวัดนั้นได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เอาไว้ตั้งอยู่บนกุฏิของวัดซึ่งภายในนั้นก็จะมีการเก็บรักษาของเก่าที่ถูกค้นพบภายในเขตพื้นที่ของวัดและของบ้านสามโคก

  ยกตัวอย่างของโบราณที่ขุดพบและถูกนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์นั้นเช่น  เตาโอ่งอ่าง  และกลุ่มสามโคกเป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีภาชนะต่างๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นภาชนะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณในช่วงที่คนมอญมาอาศัยอยู่ที่บ้านสามโคกในช่วงแรกๆนั่นเอง

สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานแนะนำว่านอกจากจังหวัดกรุงศรีอยุธยาและจังหวัดสุโขทัยแล้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯก็มีวัดที่มีความโบราณและมีความเก่าแก่อายุหลายร้อยปีมากมายหลายวัดให้มาศึกษาหาความรู้เช่นกันและหนึ่งในวัดที่น่ามาเยี่ยมชมนั้นก็คือวัดสิงห์  จังหวัดปทุมธานี  นั่นเอง

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    Ufabet เข้าสู่ระบบ

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน