สิงหาคม 25, 2020

ศิลปะไทย 7 ยุค

ศิลปะไทย 7 ยุค

ความเป็นมาของศิลปะไทยนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและคนทั่วโลกก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกับศิลปะอื่นๆ เนื่องจากความเป็นศิลปะไทยนั้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามและต่างจากศิลปะอื่นๆทั่วโลก ศิลปะไทยนั้นมีการพัฒนาและมีการจินตนาการสร้างสรรค์มาอย่างช้านาน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วและมีการการพัฒนาศิลปะมาเรื่อยๆ โดยสิ่งที่ทำให้ก่อเกิดศิลปะของไทยนั้นก็คือการที่คนในสมัยนั้นต้องการที่จะบันทึกเรื่องราวหรือบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานทางด้านศิลปะนั่นเอง ซึ่งสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์นั้นก็ล้วนป็นสิ่งที่มีความหมายและสื่อถึงความเป็นไทย

ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของวัฒนาธรรมและความเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งนี้นั้นก็อาจจะคล้ายๆกับผลงานของศิลปะทั่วโลกนั่นเอง แต่ศิลปะของไทยนั้นก็มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และถ้าหากพบเห็นศิลปะในลักษณะนี้ก็จะรู้ได้เลยว่าคือศิลปะของไทยนั่นเอง ซึ่งจะมีการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่สุด

ศิลปะไทยนั้นจะมีการแบ่งออกเป็นยุคสมัยต่างๆ โดยเริ่มต้นการเกิดขึ้นของศิลปะเป็นรับบชนชั้นและชนชั้นที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะไทยนั้นก็คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นในชนชั้นของความตั้งมั่นในสุวรรณภูมิ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะในยุคแรกๆที่มี การเกิดขึ้นและมีการแบ่งศิลปะออกเป็นสมัยต่างๆได้ทั้งหมด 7 สมัย

ซึ่งในแต่ละสมัยนั้นก็มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น สมัยทวารวดี ในสมัยนี้นั้นเป็นสมัยที่ถือว่าให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานไปทางด้านศิลปวัตถุ เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป้นวัตถุโดยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์ เจดีย์ รวมทั้งพระพุทธรูปต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นปัจจุบันก็มีการเรียกว่าโบราณวัตถุนั่นเอง และหลักฐานนั้นมีศูนย์กลางการก่อเกิดศิลปะในยุคนี้คาดว่ามีการเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐม

สมัยศรีวิชัย ก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่เป็นศิลปวัตถุเช่นกัน แต่มีความแตกต่างจากในช่วงยุคแรกก็คือสถานที่และแหล่งกำเนิดศิลปะในยุคนั้น ถูกค้นพบและมีการสันนิษฐานว่าศิละในยุคนี้นั้นเกิดขึ้นโดยมีศูนย์กลางของการเกิดศิลปะของไทยในสมัยศรีวิชัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและมีบางส่วนเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

สมัยลพบุรี เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ไทยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของขอมหรือ เขมรในปัจจุบันทำให้การสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะออกเป็นแนวงาศิลปะที่ดูแตกต่างและเป็นคสามสวยงามที่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและเขมรด้วย

สมัยเชียงแสน เป็นศิลปะที่มีการเกิดขึ้นทางภาคเหนือในช่วงแรกๆนั้นศิลปะโดยส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะที่เน้นทางด้านงานถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมเป็นหลัก ซึ่งความสวยงามนั้นก็จะมีลักษณะการสร้างสรรค์ที่ออกไปทางความสวยงามของพม่าและมีการนำมาผสมผสานทำห้เกิดความสวยงามและเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เช่นกัน

สมัยสุโขทัย  ถือว่าเป็นยุคที่มีศิลปะที่สวยงามและเป็นช่วงพีคของวงการศิลปะของไทยเลยทีเดียวเพราะเป็นการนำศิลปะจากยุคต่างๆมาผสมและก่อนให้เกิดความสวยงามที่ลงตัวอย่างมาก

สมัยอยุธยา เป็นศิลปะที่มักจะได้อิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัยแต่มีการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์ที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น

สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นยุคสมัยของศิลปะสมัยใหม่และมีการสร้างสรรค์ศิลปะในแบบอย่างความเป็นศิลปะของยุโรปเป็นต้น

 

สนับสนุนโดย   ดูบอลสด

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน