สิงหาคม 18, 2020

ความสำคัญการเรียนรู้ศิลปะ

ความสำคัญการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะเป็นสิ่งที่ถือว่าอยู่คู่กับเรามาอย่างช้านานตั้งแต่ยุคหินมาจนถึงปัจจุบัน ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่มีเรื่องราวและเหตุการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยศิลปะนั้นถ้าหากจะให้เล่าตั้งแต่เริ่มแรกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยาวมากเลยทีดัยวและคงจะต้องแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ จึงสรุปสั้นได้ว่าศิลปะนั้นมีมาตั้งแต่สมัยการเกิดขึ้นของมนุษย์

ศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ออกมาโดยผ่านระบบความคิด วิเคราะห์ อามรมณ์ ความรู้สึก ของมนุษย์นั้นเองโดยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การระบายสี การปั้น หรือการเขียนบันทึกในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งในอดีตนั้นการสร้างสร้างสรรค์ศิลปะนั้นไม่ได้มีการเน้นในเรื่องของความสวยงามมากนักโดยส่วนใหญ่จะเน้นไม่ในความรู้สึกอย่างแท้จริงมากกว่าและในบางครั้งสิ่งที่เรานั้นเข้าใจว่าคือศิลปะในยุค้เก่านั้นแท้จริงแล้วคือการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆเพียงเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างเช่นปัจจุบัน ดังนั้นแล้วในปัจจุบันความสำคัญทางด้านการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก แม้ในอดีตนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์หรือเป็นสิงที่ช่วยทำให้สบายอารมณ์หรือเกิดความเพลินเพลินก็ตาม

แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่จากอดีตมาสู่ปัจจุบันทำให้คนเรานั้นรับรู้ได้ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความจำเป็นอย่างมากมาดูกันว่าศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างไรและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างไรได้บ้าง

ความสำคัญของศิลปะอย่างแรกเลยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรานั้นได้พบเจอหรือหรือจักกับอีกโลกใบหนึ่งนั่นก็คือโลกแห่งจินตนาการนั่นเอง การจินตนาการเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดการแสดงความรู้สึก อารมณ์ออกฯ ขณะนั้นได้ และยังเป็นสิ่งที่จ่ะวยพัฒนาในด้านการจิตนาการให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อเราเรียนรู้ศิลปะไปเรื่อยๆแล้วนั้นเราจะซึมซับและรู้ว่าการจินตนาการของเรานั้นจะต้องมีการพัฒนาไปทางใดบ้างเพื่อให้จินตนาการของเรานั้นเกิดการพัฒนาและทำให้เห็นโลก มุมมองที่กว่างขึ้นได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ความสำคัญของการเรียนศิลปะนั้นยังเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นจะต้องอาศัยสมาธิในการทำงานเป็นหลักกด้วยนั่นเอง ทำให้ในยุคหลังๆมานี้ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งมที่จะต้องหาความรู้หรือมีการคิดวิเคราะห์ในเรื่องความเป็นศิลปะเหล่านี้อยู่เสมอๆ

เมื่อเกิดความคิดจินตนาการที่มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นก็จะทำให้ผลงานที่นั้นสร้างสรรค์ออกไปนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเกิดการภูมิใจได้เป็นอย่างดีในอนาคตด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บบาคาร่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน