สิงหาคม 11, 2023

ประวัติวัดจอมสวรรค์จังหวัดแพร่ 

ประวัติวัดจอมสวรรค์จังหวัดแพร่ 

         สำหรับวัดที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่นอกเหนือจากวัดพระธาตุช่อแฮที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำจังหวัดแล้วก็มีวัดจอมสวรรค์

ประวัติวัดจอมสวรรค์จังหวัดแพร่  ซึ่งวัดแห่งนี้บอกได้เลยว่ามีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้นั้นมีการสร้างแบบพิเศษด้วยศิลปะแบบพุกามซึ่งค่อนข้างหาชมได้ยากในประเทศไทยโดยวัดแห่งนี้นั้นบอกได้เลยว่าเก่าแก่เป็นอย่างมากและตัวอาคารซึ่งอยู่ภายในวัดนั้นสร้างจากไม้สักทั้งหลังซึ่งมีอาคารเดียวที่เป็นได้ทั้งกุฏิและอุโบสถ  

       อย่างไรก็ตามด้วยความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้รวมถึงอาคารที่ก่อสร้างขึ้นมาที่มีการออกแบบด้วยศิลปะพุกามและยังมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีทำให้ทางกรมศิลปากรนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าควรจะต้องมีการอนุรักษ์วัดแห่งนี้เอาไว้จึงได้มีการกำหนดวัดจอมสวรรค์เอาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศไทยถือว่าเป็นสมบัติของชาติอีกแห่งหนึ่ง

ที่นี่จึงกลายเป็นโบราณสถานที่ได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะซ่อมแซมและดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าวัดแห่งนี้นั้นงดงามเป็นอย่างมากและหาชมความสวยงามแบบนี้ได้ยากจากวัดอื่นๆ 

       สำหรับอุโบสถและวิหารซึ่งอยู่ในวัดจอมสวรรค์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารเดียวกัน  เว็บพนัน ufabet    แต่ก็จะมีการสร้างเป็นแบบโซนที่จะเป็นการแยกระหว่างโบสถ์และวิหารออกไปซึ่งความสวยงามของตัวอาคารที่เป็นโบสถ์และวิหารนี่เองที่เป็นความโดดเด่นที่ทำให้วัดแห่งนี้นั้นกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวที่สนใจ

มาถ่ายรูปถ่ายภาพและชมความสวยงามเพราะเป็นวัดที่มีการออกแบบโบสถ์และวิหารที่ไม่ค่อยมีความคล้ายคลึงกับวัดมากนักนอกจากนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบของตัววัดนั้นก็มีการปลูกต้นไม้ประดับประดาไว้ให้ความร่มเย็นคล้ายๆกับสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเรือนรับรองของกษัตริย์ในสมัยโบราณเลยทีเดียว

         สำหรับวัดจอมสวรรค์นั้นท่านกรมศิลปากรยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามและความเก่าแก่รวมถึงศิลปะการก่อสร้างในสมัยโบราณได้โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ตั้งแต่ช่วง 08:00 น เป็นต้นไปและจะปิดการเข้าชมสถานที่แห่งนี้ช่วงเวลาประมาณ ห้าโมงเย็นของทุกวัน   สถานที่ท่องเที่ยวคนไหนสนใจที่จะไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดจอมสวรรค์สามารถเดินทางไปที่ตำบลทุ่งกวาวซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยหากใครที่นี่รู้พิกัดก็สามารถที่จะหาข้อมูลจาก google map หรือ GPS ได้ 

  สำหรับใครที่ชื่นชอบการไปเที่ยวโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่วัดจอมสวรรค์นั้นนับได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจที่เหมาะกับการไปศึกษาข้อมูลหาความรู้ศิลปะการก่อสร้างในสมัยโบราณได้อย่างแน่นอน

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน