ตุลาคม 13, 2023

สภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์

สภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์

อาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำวัตสันทางทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือประเทศอเมริกาปัจจุบันคือรัฐนิวยอร์กมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลสาบออนแทริโอรับออนแทริโอและรัฐควิเบกของคานาดาทิศตะวันออกติดกับรัฐเวอร์มอนต์ รัฐเมสซาซุเชดส์รัฐคอนเนตทิคัต 

ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอ่าวเดลาแวร์และทิศตะวันตกติดกับรัฐเพนซิวาเนียทะเลสาบอิรีรัฐออนแทริโอของแคนาดาอาณาสนิคมนิวเนเธอร์แลนด์มีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาแอดิรอนแต็คเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฮัตสัน ซึ่งแม่น้ำฮัตสันเป็นแม่น้ำโมฮอร์กเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการส่งออกสินค้าของชาวอาณานิคม

ซึ่งไหลจากเหนือลงใต้ออกสู่ปากอ่าวนิวยอร์กมีเมืองสำคัญคือ เมืองอัลบานีตั้งอยู่ทางตอนกลางของแม่น้ำฮัตสันเป็นเมืองที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาติอื่นๆ

อาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์ สาเหตุการณ์ก่อตั้งอาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์ของดัชในทวีปอเมริกาเหนือไม่มีสาเหตุสำคัญดังนี้ สาเหตุด้านการเมืองภายหลังที่ดัชได้ออกจากสเปนได้สำเร็จดัชก็ต้องการเงินจำนวนมากเพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง ซึ่งรายได้หลักก็มาจากการค้าขายกับเอเชีย

สาเหตุด้านเศรษฐกิจ ดัช ได้ทำการค้าขายกับเอเชียที่ท่าเรือของโปตุเกสมาโดยตลอดแต่เมื่อถูกโปตุเกสขัดขวางห้ามไม่ให้ดัชทำการค้าขายด้วยทำให้ดัชต้องสูญเสียรายได่หลักเป็นจำนวนมากจึงต้องการหาเส้นทางการค้าใหม่เพื่อมาค้าขายกับเอเชียโดยตรง

ความเป็นมาของการก่อตั้งอาณานิคมนิวเนเธอร์แลนด์ของดัชในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอลแลนด์ หรือ ฮอลันดา เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโปและมีพื้นที่ติดกับทะเลเหนือพวกคนในแทบนี้ถูกเรียกว่าชาวดัช

ในศตวรรษที่16 เนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนแต่ก็เกิดความขัดแย้งกันหลายๆอย่างเกิดขึ้น    UFABET เว็บตรง   ในสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 พระองค์ได้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจึงอยากให้ชาวดัชหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเหมือนพระองค์ก็เลยทำการปราบปรามผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อย่างโหดเหี้ยม

จึงทำให้ดัชไม่พอใจในการปกครองของสเปนเป็นอย่างมากเพราะอยากมีอิสระในการนับถือศาสนาเป็นเหตุทำให้เกิดสงครามกันระหว่าง ดัช กับ สเปน โดยการนำของพระเจ้าวิลเลียม แห่งออเร้น ในระหว่างการต่อสู้ดัชได้รับความช่วยเหลือจากพระนางอลิซาเบธที่1 แห่งอังกฤษ

เพราะพระนางได้นับถือศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เช่นเดียวกันกับดัชจนทำให้ดัชนั้นสามารถได้ต่อจากสเปนได้สำเร็จในปีคริสต์ศักราช 1648 หลังจากที่ดัช ได้แยกตัวออกจากสเปนดัชก็ต้องการเงินจำนวนมากเพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคงทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน