ธันวาคม 22, 2023

อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

        สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากโดยสถานที่แห่งนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2114 ไร่โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง 503 ไร่และส่วนที่เหลืออีก 1611 ไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกกำแพงเมือง 

 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ประมาณปีพศ 2534

เนื่องจากว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายที่บ่งบอกถึงอารยธรรมและความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณโดยมีหลักฐานว่าบริเวณริมแม่น้ำภายในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนั้นเคยมีนครเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเมืองแปบหรือเมืองเทพนครนอกจากนี้ยังมีเมืองไตรตรึงษ์และเมืองพาน 

ซึ่งส่วนใหญ่ต่างๆเหล่านี้นั้นมักจะมีการสร้างอยู่ใกล้กับแม่น้ำปิงเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากเป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขเพราะเป็นแหล่งที่สามารถทำมาหากินได้เป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและน้ำ 

      ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้นยังมีซากโบราณสถานเยอะแยะมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมอย่างเช่นตัวกำแพงเพชรซึ่งถูกสร้างเอาไว้วางแนวขนานไปกับลำแม่น้ำปิงนั้นจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของการก่อสร้างคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

อุทยานประวัติศาสตร์ โดยกำแพงนั้นในช่วงที่มีการสร้างแต่เริ่มเดิมทีนั้นจะเป็นการสร้างเป็นลักษณะของคันดินขึ้นมาและล้อมรอบด้วยคูเมือง 3 ชั้น

      อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลาก็มีการพัฒนาตัวกำแพงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจึงได้มีการสร้างเป็นกำแพงศิลาแลงขึ้นมานอกจากนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตรงป้อมประตูโดยรอบนั้นจะมีการสร้างเป็นเชิงเทินใบเสมาขึ้นอีกด้วย  

         สำหรับอาณาเขตในบริเวณพื้นที่ด้านนอกของตัวกำแพงนั้นจะมีวัดวาอารามที่มีความสำคัญเรียกได้ว่าเป็นศาสนสถานที่มีความเก่าแก่และงดงามอยู่ถึง 37 แห่งเลยทีเดียวแต่จะมีวัดบางวัดที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวและถือได้วัดที่มีความสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นวัดพระนอนรวมถึงวัดพระศรีอริยบท นอกจากนี้ยังมีวัดช้างรอบและวัดอาวาสใหญ่เป็นต้น 

       สำหรับทางด้านในพื้นที่ด้านในของตัวกำแพงนั้นก็จะมีโบราณสถานที่มีความสำคัญมากมายเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่ พระบรมธาตุและวัดซุ้มกอนอกจากนี้ยังมีป้อมทุ่งเศรษฐีรวมถึงยังมีวัดเจดีย์กลางทุ่งเป็นต้น

         อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้นมีขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณด้านนอกของตัวกำแพงหรือแม้แต่ด้านในของตัวกำแพงนั้นจึงมีศาสนสถานโบราณเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  Ufabet เข้าสู่ระบบ

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน