กันยายน 22, 2020

ยุคอียิปต์และการสร้างศิลปะ 

ยุคอียิปต์และการสร้างศิลปะ 

การแสดงถึงประวัติศาสตร์หรือความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่นักประวัติศาสตร์ต่างๆมีการศึกษาอย่างจริงจังเนื่องด้วยผู้คนต่างมีความต้องการในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงเวลานั้นๆ ว่าผู้คนในสมัยนั้นมีการดำรงชีวิตหรือการทำกิจกรรมอย่างไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นการดำรงชีวิตจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี่เอง

จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆตามยุคสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันก็มีการสร้างเกี่ยวกับศิลปะเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็น ความเชื่อ สังคม เส้นทางรถที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วพบบุคคลต่างๆมีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมความเป็นอยู่ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นสภาพเศรษฐกิจก็ถูกถ่ายทอดลงบนงานศิลปะทั้งสิ้น ผู้คนในยุคต่างๆมีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ถึงแม้จะเป็นลักษณะการอยู่อาศัย ความเชื่อทางศาสนาก็มีปัจจัยในการอย่างไรก็ตาม

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือทวีปแอฟริกา ที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่คือแม่น้ำไนล์ตัดผ่านใจกลางประเทศมากกว่า 500 miles และมีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะจำนวนต่างๆ งานประติมากรรมของอียิปต์แบ่งเป็น 3 ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นสมัยอาณาจักรเก่า สมัยอาณาจักรกลาง สมัยจักรวรรดิ สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ศิลปะของอียิปต์ในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันออกไป

ผู้คนมีลักษณะความเป็นอยู่ด้วยการใช้หินแกรนิต และอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เป็นรูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นภาพประติมากรรมนูนต่ำในช่วงยุคแรก ที่ผู้คนต่างๆมีการนำเข้าเกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของฟาโรห์ หน้าต่างถูกพัฒนาออกมามากมายเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนทุกคนต่างๆมีความต้องการในการสร้างสุนทรียภาพเพื่อแสดงความเจริญอำนาจมีการเขียนคล้ายลายลักษณ์อักษรลงไป

เพื่อจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในงานประติมากรรม อย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนยุคเป็นยุคกลางงานได้มีการแสดงถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประติมากรรมที่ยอมสร้างให้มีจำนวนมากและลดคุณภาพของงานลง เนื้องานจะเป็นเนื้องานแบบนูนต่ำมีการขูดขีดลงไปบนแผ่นหินต่างๆ อย่างไรก็ตามในยุคสมัยต่อมานั่นคือยุคสมัยของจักรวรรดิ มีความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ของจักรวรรดิที่เสริมสร้างงานศิลปะเป็นหลักซึ่งแสดงถึงความเรื่องอำนาจของเมืองต่างๆ

เอ็งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งงานศิลปะในแต่ละยุคสมัยของอียิปต์มีการสร้างงานศิลปะที่แตกต่างกันไปเพราะผู้คนต่างๆมีลักษณะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อถือการพัฒนารูปแบบงานที่แตกต่างกันออกไป อุปกรณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันที่เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ทำให้งานมีลักษณะที่พัฒนาตามรูปแบบงานทางธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะ

ด้วยศิลปะจะถูกพัฒนาให้มีกิริยาท่าทางมีเสื้อผ้า และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้คนมากที่สุดนี่จึงเป็นศิลปะในยุคหลังของอียิปต์และยังมีงานอีกมากมายซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าเป็นหลัก 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน