กันยายน 30, 2020

ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดเก็บงานศิลปะ 

ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดเก็บงานศิลปะ 

ตามจังหวัดต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีสถานที่ที่เก็บเกี่ยวกับงานศิลปะจำนวนมาก อย่างไรก็ตามผู้คนมีความต้องการในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคต่างๆ ศิลปะคือหนึ่งสิ่งที่ช่วยบ่งบอกว่าผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีลักษณะการใช้ชีวิตหรือมีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตอย่างไรในส่วนตรงนี้ที่การศึกษาเรื่องราวต่างๆหรืองานประติมากรรมต่างๆของมนุษย์ยุคก่อน ผู้คนในสมัยก่อนมีความเป็นอยู่อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในสังคมต่างๆ

สามารถเรียนรู้ได้ผ่านงานศิลปะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามที่จำเป็น ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ หรือการพัฒนาทางด้านสังคมหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับจิตใจผู้คน สามารถศึกษาได้ผ่านงานศิลปะทั้งสิ้นเพราะในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการส่งต่อเนื่องจากจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการส่งต่อเรื่องราวข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่จะมีการใช้โซเชียลในปัจจุบันก็สามารถทำให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางสังคมหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านความเป็นอยู่ของผู้คนก็มีการพัฒนาตั้งเยอะ 1 สิ่งที่มีทางชนะตลอดเวลานั่นคือศูนย์วัฒนธรรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของชนพื้นบ้านหรือกิจกรรมต่างๆความเชื่อความศรัทธาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการอยู่อาศัยของผู้คนก็มีการจดบันทึกไว้ทั้งสิ้น 

ผู้คนทุกยุคทุกสมัยก็มีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือแม้แต่ว่าถ้าทำจริงนะตอนนี้ถูกส่งต่อได้ผ่านศิลปวัฒนธรรม ถามผู้คนส่วนใหญ่ในแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะความเป็นอยู่หรือแม้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาต่อไปหน้าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนนาไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือประจำท้องถิ่น

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันก็มีการเก็บรักษาไว้ทั้งสิ้น อะไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้คนมีการเรียนรู้และพัฒนาเรื่องราวต่างๆอย่างไรก็ตามการรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านโลกออนไลน์หรือผ่านจอคอมก็ไม่เท่ากับการที่ได้ไปสัมผัสกับผลงานจริง นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในแต่ละจังหวัดมีการจัดศูนย์วัฒนธรรมในการเก็บศิลปะพื้นบ้านหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมต่างๆที่ มีความสำคัญกับชนพื้นเมืองหรือสถานที่ต่างๆเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้มีความจำเป็นจะต้องมีการเก็บรักษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนรุ่นเก่าเข้าไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยต่างๆมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในสถานที่ต่างๆในยุคต่างๆ 

 

 

ขอบคุณ  ufabet  ที่ให้การสนับสนุน

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน