ตุลาคม 6, 2020

ประวัติวันออกพรรษา

ประวัติวันออกพรรษา

         ในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมีวันเข้าพรรษาก็ต้องมีวันออกพรรษาซึ่งในการเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์นั้นจะไม่สามารถเดินทางไปค้างอ้างแรมที่ไหนได้จำเป็นต้องจำพรรษาอยู่ภายในวัดเท่านั้นโดยจะใช้ระยะเวลาในการเข้าพรรษาประมาณ 3 เดือนด้วยกันซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงหน้าฝนพอดีเนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พระสงฆ์นั้นจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพราะไม่ต้องการให้เดินทางไปเหยียบไร่นาของชาวไร่ชาวนาให้เกิดความเสียหายนั่นเอง

และเมื่อหมดช่วงหน้าฝนก็คือเมื่อครบ 3 เดือนแล้วก็จะถึงช่วงเวลาที่ต้องออกพรรษาซึ่งในการออกพรรษานี้พระสงฆ์จะออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีและในวันออกพรรษาจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกกันว่าวันมหาปวารณาซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าในช่วงที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระสงฆ์องค์อื่นๆนั้น

แน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมาจากที่มาแตกต่างกันและแต่ละคนก็ย่อมมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเวลาที่ผู้คนมาอยู่ด้วยกันย่อมมีนิสัยที่อาจจะเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้เมื่อถึงกำหนดวันออกพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พระสงฆ์แต่ละรูปนั้นได้มีการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันว่าในช่วงที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นมีพระสงฆ์แต่ละรูปนั้นมีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรตรงไหนเป็นข้อดีและตรงไหนเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข

ซึ่งการปวารณาหรือการว่ากล่าวตักเตือนกันนั้นจะไม่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันต้องรับฟังกันด้วย อาการสำรวมเพราะการแนะนำข้อบกพร่องกันนี้จะทำให้พระสงฆ์แต่ละรูปนั้นรู้ข้อบกพร่องของตนเองและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแด่พระสงฆ์จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวดีและอยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลานั่นเอง

สำหรับในวันออกพรรษานั้นประชาชนอ่านก็จะนิยมเดินทางมาทำบุญที่วัดกันโดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวซึ่งการตักบาตรเทโวนี้หลังจากที่มีการออกพรรษามาแล้ว 1 วัน การออกพรรษานั้นพระสงฆ์สามารถที่จะเดินทางไปค้างคืนตามสถานที่ต่างๆได้แล้วไม่ว่าจะไปค้างคืนที่วัดอื่นหรือแต่แม้พระสงฆ์บางรูปที่ต้องการที่จะเดินทางไปธุดงค์ในป่าเพื่อหาที่สงบในการนั่งสมาธิพระสงฆ์สามารถที่จะทำอะไรหรือไปไหนมาไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกลาใครรวมถึงในการออกพรรษานั้น

พระสงฆ์ไม่ต้องแต่งกายให้เต็มรูปแบบของพระสงฆ์คือไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุดก็ได้และในช่วงของการออกพรรษาก็จะมีการทำบุญด้วยการสร้างกฐินโดยชาวบ้านจะนำกฐินไปถวายให้กับที่วัดซึ่งพระสงฆ์ก็สามารถที่จะอนุโมทนาบุญในการสร้างกฐินในครั้งนั้นได้ด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน