มีนาคม 9, 2021

ประวัติของพระพุทธเจ้าช่วงที่พระองค์นั้นสามารถตรัสรู้ได้

ประวัติของพระพุทธเจ้าช่วงที่พระองค์นั้นสามารถตรัสรู้ได้

       หลายคนคงสงสัยว่าพระพุทธเจ้านั้นที่ไม่มีอาจารย์คอยสั่งสอนว่าจะต้องเลือกเส้นทางไหนซิ่งเป็นเส้นทางของสายกลางทำไมถึงสามารถที่จะทำให้พระองค์นั้นสามารถตรัสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์และสามารถนำความรู้ของพระองค์มาเผยแพร่ให้กับประชาชนคนทั่วโลกได้ดังนั้นวันนี้บทความนี้เราจะมาพูดถึงช่วงที่พระองค์นั้นตรัสรู้ว่าได้พระองค์นั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างถึงทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้ในที่สุดนั่นเอง

      สำหรับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าช่วงที่พระองค์นั้นหลังจากที่บวชแล้วและไปศึกษาหาความรู้จากสำนักต่างๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่พระองค์นั้นกำลังมีทุกข์อยู่ดังนั้นเมื่อพระองค์เห็นแล้วว่าสำนักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมนั้นไม่สามารถช่วยเหลือพระองค์ได้พระองค์จึงหาทางด้วยตนเองซึ่งได้มีการลองผิดลองถูกจนในที่สุดพระพุทธเจ้านั้นก็เล็งเห็นถึงทางสายกลาง หลังจากรู้แล้วว่าทางสายกลางนั้นต้องทำเช่นไรพระองค์ก็เริ่มปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

       ซึ่งในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาที่เมืองพาราณสีโดยพระองค์นั้นไปนั่งขัดสมาธิใต้ต้นศรีมหาโพธิซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือต้นโพธิ์นั่นเองหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าพระองค์จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าพระองค์นั้นจะบรรลุโสดาบันนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้พระองค์ทำด้วยจิตใจที่แน่วแน่ไม่ว่าจะมีมารมาผจญพระองค์สักกี่ครั้งก็ไม่ทำให้พระองค์นั้นหวั่นไหว

จนในที่สุดมันเหล่านั้นก็พ่ายแพ้กับคุณงามความดีและบารมีของพระพุทธเจ้าและไม่มีใครที่จะสามารถขัดขวางพระพุทธเจ้าได้ซึ่งในที่สุดก็ทำให้พระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้นั่นเองโดยในครั้งนั้นว่ากันว่า  ตอน ที่พระพุทธเจ้านั้นนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิ์นั้นพระพุทธเจ้าได้นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังจากนั้นจึงได้มีการอธิษฐานและมีการตั้งจิตอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องบรรลุโสดาบันให้ได้ถึงจะออกจากจุดนี้

      ซึ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สามารถที่จะระลึกชาติได้  พระองค์สามารถที่จะกำหนดได้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องของกรรม  และในที่สุดพระองค์ก็สามารถที่จะตัดกิเลสได้  ซึ่งการตัดกิเลสนั้นก็คือการที่พระองค์สามารถบรรลุถึงอริยสัจ 4   

นั่นก็คือ การที่พระพุทธเจ้ากลายมาเป็นศาสดาเอกของโลกทางด้านพระพุทธศาสนาและพระองค์สามารถรู้ได้ถึงเรื่องของทุกข์   สมุทัย  นิโรธ มรรค  ซึ่งในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นตอนนั้นพระองค์มีอายุอยู่ที่ 35 ปีโดยในวันที่พระองค์ตรัสรู้นั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    ufabet สมัครสมาชิก

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน