สิงหาคม 26, 2021

ตำนานพระเตมีย์  เนกขัมมะบารมี      

ตำนานพระเตมีย์  เนกขัมมะบารมี      

                ในอดีตกาลเมื่อนานมาแล้ว พระเตมีย์  เนกขัมมะบารมี ที่กรุงพาราณสีมีพระราชาองค์หนึ่ง ซึ่งพระองค์ได้มีพระโอรส อยู่คนหนึ่ง นามว่าอว่าพระเตมีย์  อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พระเตมีย์โตขึ้นก็ได้เห็นว่าพ่อของตนเองนั้นได้มีการสั่งประหารชีวิตโจร  เมื่อเห็นว่าโจรถูกประหารชีวิตจนตายพระเตมีย์ก็เกิดความหวาดกลัวและสามารถระลึกชาติของตนเองได้ว่าในอดีตชาตินั้นตนเอง

ก็เคยเป็นกษัตริย์มาก่อน และในตอนนั้นพระองค์ก็ถูกประหารชีวิตตายไปและตกนรกเมื่อใช้กรรมหมดแล้วจึงได้ขึ้นสวรรค์กลายไปเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์   ในฝันนั้นหลังจากที่เป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์แล้วพระองค์ก็ได้ถูกพระอินทร์ชักชวนให้มาเกิดยังโลกมนุษย์และท้ายที่สุดก็มาเกิดเป็นพระเตมีย์ในปัจจุบันนั่นเอง

       หลังจากที่พระเตมีย์สะดุ้งตื่นจากความฝันของตนเองนั้น หน้าตาของพระองค์ดูซีดเซียวมาก

และพระองค์ก็ทรงคิดมากพระองค์เมื่อพระองค์โตขึ้นเป็นของบ้านเมืองจะต้องมีการสั่งประหารจนอย่างแน่นอนและพระองค์ก็จะต้องตกนรกอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างในความฝันขนาดนั้นเองได้มีนางฟ้าองค์หนึ่งมาพูดบอกกับพระเตมีย์ว่าถ้าไม่อยากปกครองบ้านเมืองก็ให้พระเตมีย์นั้นแกล้งเป็นคนใบ้และไม่มีแรง  ซึ่งพระองค์ก็ทำตาม และเมื่อเวลาผ่านไปนานจนถึงอายุ 7 ขวบ เหล่าบรรดาขุนนางก็นำสัตว์มีพิษมาขู่พระเตมีย์เพื่อหวังให้พระเตมีย์นั้นหวาดกลัวและกลับมาพูดคุยได้ แต่พระเตมีย์ก็ยังไม่ยอมพูด

      จนอายุ 16 ปี เสด็จพ่อของพระเตมีย์ก็เอาหญิงงามมายั่วเพื่อให้พระเตมีย์เกิดกิเลศ แต่ทำอย่างไรก็ไม่สำฤทธิ์ผล   เห็นอย่างนั้นโหนหลวงจึงได้ทำนายว่าพระเตมีย์นั้นเป็นตัวกาลกิณีให้ขับไล่ออกจากเมืองและฆ่าให้ตายเสีย อย่างไรก็ตามเสด็จแม่ของพระเตมีย์ได้ร้องขอสามีของตนเองว่าให้พระเตมีย์นั้นได้ขึ้นครองราชย์ซึ่งจากที่ขอไว้ถึง 7 ปีด้วยกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถขอขึ้นครองราชย์ได้เพียงแค่ 7 วันเท่านั้น

           จากนั้นก็ถูกส่งตัวออกไปนอกเมืองเพื่อที่จะพวกทหารฆ่า  แต่หลังจากออกนอกเมืองแล้วพระองค์ก็พูดคุยตามปกติ และออกบวชทันทีซึ่งทหารคนที่พาพระเตมีย์มาฆ่านั้น ก็ได้ไปตั้งกษัตริย์ว่าพระเตมีย์สามารถพูดคุยได้ตามปกติหลังจากนั้นบริษัทจึงได้เดินทางมาหาพระเตมีย์รวมถึงชาวบ้านที่รู้เรื่องก็พากันมารวมตัวเข้าเฝ้าพระเตมีย์และพระเตมีย์ก็สอนพระธรรมจนทุกคนตัดสินใจออกบวชทั้งหมดนั่นเอง  ในเมื่อทุกคนตายไปก็กลายเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  สมัคร sbobet โดยตรง

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน