พฤศจิกายน 30, 2021

การปฏิวัติ 2475 เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

การปฏิวัติ 2475 เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

การปฏิวัติ 2475 เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยส่งผลทำให้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองของไทยจากเดิมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

กลายมาเป็นการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในกลุ่มคณะที่มีแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่เพื่ออยากจะเห็นในการปกครองของประเทศไทยมีระบบที่ดีขึ้นในแบบของทางตะวันตกซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ได้แทนตัวเองว่า คณะราษฎร 

ดังนั้นคณะราษฎรเขาคือใครและพวกเขามารวมกลุ่มกันได้อย่างไรเรามาดูกันกับกลุ่มคณะราษฎรกันก่อนโดยเหล่าคณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรจะเป็นกลุ่มที่ได้ทำการปฏิวัต 2475 ที่มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศักราช 2475 ถึงพ.ศ. 2490 การรวมกลุ่มกันทางการเมือง

ซึ่งเราอาจจะกล่าวได้อย่างกว้างๆว่า คณะราษฎรประกอบไปด้วยกลุ่มคนใหญ่ๆสองกลุ่มคือกลุ่มนักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มทหารที่อยู่ในเมืองไทยกลุ่มนักเรียนไทยในยุโรปก็จะมีเหล่านักเรียนไทยที่ได้เดินทางไปศึกษาในทวีปยุโรปโดยมีนักเรียนไทยฝรั่งเศสเป็นแกนนำ

กลุ่มนักเรียนไทยเหล่านี้ต้องการให้การเมืองไทยก้าวหน้าแบบชาวตะวันตกและยังได้เชื่อว่าในกรปกครองรูปแบบของประชาธิปไตยจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าได้จึงได้คิดทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนับตั้งแต่ปี2469เป็นต้นมาโดยกลุ่มของนักเรียนไทยในยุโรปนั้นก็จะประกอบไปด้วย ท่านปรีดี พนมยงค์ ร้อยโทแปลก ขีตตสังคะ นายประยูร ภมรมนตรี เป็นต้น

ส่วนของกลุ่มทหารไทยที่ได้อยู่ในเมืองไทยนั้นได้แก่ผู้นำทางทหารที่สำคัญทั้งทหารบกและทหารเรือเป็นภายใต้การนำของกลุ่มสี่ทหารเสือซึ่งจะประกอบไปด้วย พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ และ พันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ 

นอกจากนี้กลุ่มนายทหารที่อยู่ในเมืองไทยมีความคิดที่จะลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และทั้งสองก็รวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อคณะราษฎรหรือเรียนว่าคณะราษฎร การยึดอำนาจเมืองวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เช้าวันที่24มิถุนายน 2475 

คระราษฎรได้ใช้กลลวงนำทหารบกและทหารเรือจากหน่วยที่สำคัญในเขตของพระนครมารวมกันที่รอบบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมราว2,000คนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการชมการฝึกยุทธวิธีทางการทหารแบบใหม่ตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายปฏิวัติที่ได้เตรียมมา

ดังนั้นจึงได้นำกำลังเข้ายึดพระที่นั่งอนันตสมาคมไว้จัดเป็นกองบัญชาการของคณะปฏิวัติถัดมาก็ได้ส่งกำลังเขาไปยึดสถานที่สำคัญของทางราชการก็คือพวกกรรมต่างๆนอกจากนี้ในกำลังส่วนหนึ่งก็ได้กระจายออกไปควบคุมตัวพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการคนสำคัญ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน