สิงหาคม 4, 2022

เจดีย์ไจปุ่น ประเทศเมียนมาร์ 

เจดีย์ไจปุ่น ประเทศเมียนมาร์ 

        สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักเจดีย์เก่าแก่แห่งหนึ่งใน  เจดีย์ไจปุ่น   ประเทศเมียนมาร์ซึ่งเจดีย์แห่งนี้นั้นว่ากันว่ามีอายุมากกว่า 500 ปีมาแล้วโดยสถานที่ที่เป็นสถานที่ตั้งเจดีย์แห่งนี้นั้นจะอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 120 กิโลเมตร  ซึ่งเมืองดังกล่าวนั้นก็คือเมืองพะโค  นั่นเอง และเจดีย์ที่เราจะไปศึกษาประวัติความเป็นมากันในครั้งนี้ก็คือเจดีย์ไจปุ่น 

        สำหรับประวัติการก่อสร้างเจดีย์ใจปู่นั้นว่ากันว่าสร้างขึ้นมาเพราะต้องการที่จะใช้สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์

       โดยเป็นการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นจะถูกนำไปวางไว้ทั้งหมด 4 ทิศด้วยกัน  โดยพระพุทธรูปแต่ละองค์ก็จะหันหน้าออกไปในแต่ละทิศซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในพุทธวงศ์

          นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้มีการนำมาเปรียบเทียบว่าพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระราชธิดาของกษัตริย์มอญทั้ง 4 พระองค์อีกด้วย เนื่องจากว่าในสมัยโบราณนั้นมีพระราชธิดาของกษัตริย์ม 4 พระองค์ที่ได้มีการอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา  ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์จึงได้มีการสร้างเจดีย์ไจปุนนี้ขึ้นมา นั่นเอง 

         สำหรับความหมายที่แท้จริงของคำว่า เจดีย์ ไจปุน  นั้นก็คือเจดีย์พระสี่ทิศ   ซึ่งถ้าหากว่ามีการแยกคำออกจะเห็นได้ว่าคำว่าเจดีย์ ไจปุน นั้นมาจากภาษามอญ  ซึ่งไจหมายถึงพระหรือเจดีย์   ส่วนคำว่าปุนนั้นก็คือ 4  ดังนั้นเมื่อมารวมกันจึงเป็นเจดีย์ไจปุน  จึงหมายถึงเจดีย์พระสี่ทิศนั้นเอง 

           สำหรับลักษณะของการจัดวางพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นั้นจะถูกนำมาวางไว้ทั้งหมด 4 ทิศด้วยกันซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศนั้นก็จะหันหน้าไปทิศทางที่แตกต่างกันโดยพุทธรูปแต่ละองค์นั้นก็จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติซึ่งพระพุทธรูปนั้นจะถูกสร้างในลักษณะของพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย  

          สำหรับพระพุทธรูปที่ถูกนำไปวางไว้ที่บริเวณทางทิศเหนือนั้นจะเป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระพุทธรูปที่ถูกนำไปวางไว้ทางด้านทิศใต้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าโกนาคมโน   นอกจากนี้ผู้ที่ถูกนำไปวางไว้ทางด้านทิศตะวันออกคือพระพุทธเจ้ากกุสันโธ  และองค์พระพุทธรูปองค์สุดท้ายถูกนำไปวางไว้ทางด้านทิศตะวันตกคือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ นั่นเอง 

         อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าการสร้างเจดีย์ ไจปุน นั้นมีการสร้างมากกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ที่สั่งให้มีการสร้างเจดีย์ไจปุน แห่งนี้นั้นคือใครเพียงแต่เป็นข้อมูลที่มีการเล่าขานต่อๆกันมาว่าสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชธิดาของกษัตริย์ในยุคนั้นนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน